Jokamiehenoikeuksien ABC
Retkeily Suomessa

Jokamiehenoikeuksien ABC

Suomessa on käytössä niin sanottu jokamiehenoikeus, joka takaa sen, että jokaisella on mahdollisuus liikkua luonnossa ja käyttää erilaisia luonnon tarjoamia antimia, kuten esimerkiksi kerätä sieniä, marjoja ja kukkia, huolimatta siitä kuka on alueen omistaja tai haltija. Jokamiehenoikeutta käyttämällä ei kuitenkaan saa aiheuttaa häiriötä tai haittaa ympäristölle tai ihmisille. Tämän lisäksi suojelualueiden jokamiehenoikeuksia on rajoitettu tai ne poistettu kokonaan, mutta tähän palaamme myöhemmin.

Mitä jokamiehenoikeuksien nojalla saa tehdä?

Jokamiehenoikeuden puitteissa saat:

1. Liikkua luonnossa jalan, pyörällä tai hiihtäen huolimatta alueen omistajasta. Ainostaan pihat sekä tietyt käyttöalueet, kuten viljelykseen käytetyt pellot, ovat kiellettyjä alueita. Jokamiehenoikeuden piiriin kuuluvat myös vesistöt.

2. Telttailla tilapäisesti alueilla, joissa jokamiehenoikeus on käytössä.

3. Kerätä sieniä, marjoja sekä kukkia.

4. Pilkkiä ja onkia.

Mitä jokamiehenoikeuksien nojalla ei saa tehdä?

Jokamiehenoikeuden puitteissa et saa:

1. Aiheuttaa vahinkoa, häiriötä tai haittaa ympäristölle tai ihmisille.

2. Kaataa, vahingoittaa tai ottaa puita, maata, jäkälää tai sammalta.

3. Häiritä eläimiä tai lintujen pesintää.

4. Roskata luontoa.

5. Häiritä kotirauhaa.

6. Ajaa moottoriajoneuvolla ilman maanomistajan lupaa.

7. Kalastaa tai metsästää ilman lupaa.

Yhteenveto

Saat siis liikkua vapaasti huolimatta siitä kuka alueen omistaa, sekä kerätä niin sieniä, marjoja kuin kukkiakin. Myös kaupallinen, eli myyntiin tarkoitettujen marjojen sekä sienien poimiminen on myös sallittua jokamiehenoikeuden puitteissa. Ainoastaan pihapiirissä kerääminen on kiellettyä, sekä joillakin tietyillä luonnonsuojelualueilla, jos niin on erikseen mainittu.

Myös tilapäinen majailu, eli esimerkiksi telttailu, on sallittua, kunhan se on tarpeeksi pitkällä majoituksesta. Jokamiehenoikeus antaa siis melko vapaat kädet luonnossa liikkumiseen, kunhan pitää huolen siitä, ettei aiheuta vahinkoa tai häiriötä alueelle, eläimille tai ihmisille.

Jokamiehenoikeus suojelualueilla

Poikkeuksellisesti jokamiehenoikeutta on rajoitettu tietyillä suojelualueilla. Rajoitukset riippuvat suojelualueen tyypistä ja näistä rajoituksista löydät tietoa niin netistä kuin myös kyseisiltä alueilta ilmoitettuna.

Erilaisia luonnonsuojelualueita ja niiden rajoitukset:

1. Soidensuojelualue

– Rajoituksia ei ole lähes lainkaan, lukuunottamatta lintujen pesimisaikaa, jolloin joillakin alueilla liikkuminen ja leiriytyminen on kielletty.

2. Kansallispuistot

– Rajoituksena vain tietyillä merkityillä leirintäpaikoilla yöpyminen ja ajoneuvoilla, kuten pyörällä liikkuminen on sallittua vain merkityillä reiteillä, muita rajoituksia ei yleensä ole.

3. Muut suojelualueet

– Esimerkiksi vanhojen suojeltujen metsien osalta on rajoitettu vain leiriytyminen ja yöpyminen paikalla, muita rajoituksia ei ole.

4. Luonnonpuistot ja hylkeidensuojelualueet

– Näillä alueilla on tiukimmat rajoitukset ja joillakin niillä ei ole sallittua liikkua lainkaan ilman Metsähallituksen lupaa. Poikkeuksena vain ne luonnonpuistot, joissa kulkee merkitty reitti, jota pitkin voi kulkea. Mitkään muut jokamiehenoikeudet eivät ole voimassa näillä alueilla.