Nomad-elämäntyyli kiehtoo yhä useampia
Uncategorised

Nomad-elämäntyyli kiehtoo yhä useampia

Nomad-elämäntyyli on kasvattanut viimeisimpien vuosien aikana hurjasti suosiotaan. Sanan ”nomad” alkuperäinen merkitys tulee ihmisistä, jotka eivät perinteiseen tapaan asetu asumaan yhteen asuinpaikkaan, vaan liikkuvat joko osan vuodesta tai koko vuoden paikasta toiseen esimerkiksi karjan mukana. Tällaista kulttuuria edustavia ihmisiä ovat esimerkiksi paimentolaiset ja metsästäjä-keräilijät, joita elää edelleen esimerkiksi Afrikan ja Aasian maaseuduilla.

Vaikka aitoja nomadeja on mahdollista edelleen löytää ympäri maailmaa, kyseisestä elämäntavasta on tullut suosittu ideologia myös hyvinvointiyhteiskunnissa, joissa varsinaiselle nomad-elämälle ei ole enää kasvaneen varallisuuden ja kaupunkikuvan kehittymisen ansiosta todellista syytä. Jopa tietyllä tapaa trendikäs ja muodikas nomad-elämäntyyli kasvattaa suosiotaan erityisesti nuoremman sukupolven keskuudessa. Mitä tällainen elämä sitten pitää sisällään?

Omaisuus myyntiin ja maailmalle

”Perinteistä” elämäntyyliä voitaisiin tietyllä tapaa kuvailla yhteen paikkaan juurtumisena. Monet ihmiset pyrkivät rakentamaan elämäänsä yhdessä paikassa, hankkivat työpaikan, rakentavat talon ja perustavat perheen. Ja monille ihmisille tällainen elämäntyyli on haluttu ja tavoiteltu elämäntyyli, sillä se tarjoaa tietynlaista turvallisuuden tunnetta ja vakautta. Nomad-elämäntyyli pyrkii puolestaan elämään juuri päinvastaisella tavalla.

Nyky-yhteiskunnassa nomad-elämäntyylin tavoittelu on itse asiassa aika helppoa. Esimerkiksi asunnon myynti käy asiantuntijan ansiosta nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Teknologian kehityksen ja sähköistyneen yhteiskunnan ansiosta asunnon myynti onnistuukin sekä nopeasti että aikaisempaa huomattavasti edullisemmalla palkkiolla, joka asunnon myymisestä tulee kiinteistövälittäjälle maksaa.

Itse asiassa tällainen tapa myydä asunto on kasvattanut suosiotaan juuri nomad-sukupolven keskuudessa, sillä kiinteistövälittäjän palkkio voi monissa tapauksissa syödä asunnon lopullisesta myyntihinnasta suuren palan. Monet nomad-elämäntavasta kiinnostuneet pyrkivätkin säästämään rahaa mahdollisimman paljon, että säästöjä riittää sekä hyvän että pahan päivän varalle niin pitkäksi aikaa, kuin maailmaa halutaan kierrellä. Tämän lisäksi monet nomad-elämäntapaa noudattavat ihmiset voivat tehdä maailman kiertelyn ohessa väliaikaisia työtehtäviä esimerkiksi siinä maassa, jossa sillä hetkellä oleskelevat.

Kuka sitten voi olla nomad?

Nomad-elämää voi elää monella eri tapaa. Toiset voivat esimerkiksi kierrellä maailmaa vuoden ajan ja palata sitten takaisin. Toisille siitä puolestaan muodostuu elämäntapa, jossa niin asunto kuin koko omaisuus myydään pois. Maailmaa voidaan kiertää esimerkiksi pyörällä, jalkaisin, lentäen tai junalla. Ehdottomasti suosituin kulkuneuvo nomad-elämäntyyliä noudattaville ihmisille on kuitenkin matkailuauto, jolla on helppo kiertää sekä kotimaata että muuta maailmaa.

Kenties tärkein tavoite tällaisia kokemuksia havittelevalle ihmiselle on omien juurten katkaiseminen ja maailmankatsomuksen avartaminen. Jos aito ja alkuperäinen nomadismi jätetään hetkeksi taka-alalle ja mietitään pelkästään nyky-yhteiskunnan trendisuuntausta, yhtä ja oikeaa ohjenuoraa sille, kuka on tänä päivänä nomad ja kuka taas ei, onkin turha rakentaa.

Jokainen tutkii ja tarkkailee maailmaa omilla silmillään ja omien mahdollisuuksien pohjalta. Toiselle se voi merkitä asunnon ja koko omaisuuden myymistä, työstä irtisanoutumista ja maailman kiertämistä, kun taas toiselle sen merkitys voi askel askeleelta avautua retkeilemällä ja telttailemalla luonnon helmassa.